Privacy statement

Gerwin Toebes uitvaartverzorging

Bescherming van uw privacy

De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verwerken deze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking
Deze verklaring beschrijft in het kort welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel. Ook beschrijven we aan wie we de persoonsgegevens kunnen verstrekken, wat uw rechten zijn en hoe u deze rechten kan uitoefenen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij het invullen van het contactformulier voor vragen of klachten, voor aanmelding van een evenement, voor meedoen aan een actie of poll, voor een bestelling via de webshop, voor klantonderzoek of het informeren van (mogelijke) klanten verwerken wij,
als u deze gegevens invult, de volgende persoonsgegevens van u:

Soms vragen we ook andere gegevens. Het verschilt per formulier of doel welke gegevens wij nodig hebben. Voor het personaliseren van content op onze websites verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bij het werven van kandidaten voor vacatures verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor het afwikkelen en uitvoeren van overeenkomsten, verwerken we ook:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met de volgende doelen:

 • het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
 • het afhandelen van vragen en klachten;
 • het meedoen aan acties of een poll;
 • voor klantonderzoek om onze dienstverlening te verbeteren;
 • informeren van (mogelijke) klanten over onze producten en diensten;
 • het personaliseren van content op onze websites;
 • werving van kandidaten voor vacatures;
 • profilering zodat wij (toekomstige) klanten gepaste aanbiedingen kunnen doen en/of onze websites op maat kunnen maken voor de bezoekers. Hierbij maken wij ook gebruik van openbare gegevens en gegevens van derden. Voorwaarde is dat de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven;
 • wetenschappelijk onderzoek, statistisch onderzoek en marktonderzoek waarbij we extra gegevens van externen kunnen gebruiken. Voorwaarde is dat dit openbare gegevens zijn of de betrokkene toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens aan andere partijen door te geven.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden zonder voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van u tenzij dit vanuit de wet moet. Derde partijen kunnen optreden als verwerker op basis van een verwerkersovereenkomst. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere dan de hiervoor genoemde derde (commerciële) partijen die de persoonsgegevens voor eigen doeleinden gebruiken. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derde partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als wij gebruik maken van Google Analytics en sociale netwerken is het mogelijk dat uw persoonsgegevens wel buiten de EER komen.

Recht van inzage, correctie, beperking, wissen van gegevens, recht op gegevensoverdraagbaarheid en recht van bezwaar

Heeft u een relatie met Gerwin Toebes uitvaartverzorging? Dan heeft u de volgende rechten:

 • Recht van inzage: uw gegevens bij ons opvragen.
 • Recht van correctie: uw gegevens laten veranderen als die niet kloppen.
 • Recht van beperking: het gebruik van uw gegevens tijdelijk beperken. Bijvoorbeeld
  als u bezwaar heeft gemaakt tegen gebruik van uw gegevens.
 • Recht van verwijdering: uw gegevens laten verwijderen. Het kan voorkomen dat wij uw gegevens niet kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat wij uw gegevens nog nodig hebben of om ons aan een wet te houden.
 • Recht op overdraagbaarheid: uw gegevens overdragen. Bijvoorbeeld wanneer u
 • gegevens aan ons heeft gegeven met uw toestemming of op basis van onze
  overeenkomst. Overdragen kan aan een andere partij of aan uzelf.
 • Recht van bezwaar: bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Als u bijvoorbeeld geen e-mails met aanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. In onze e-mails staat een link waarmee u zich kunt afmelden. U mag ook bellen. Geef duidelijk aan waarom u bezwaar maakt zodat wij dit kunnen beoordelen.

Wilt u gebruik maken van een van deze rechten? Stuur dan een e-mail of een brief naar één van onderstaande adressen (afhankelijk bij welke uitvaartverzorger u van dit recht gebruik wil maken). Stuur een kopie van uw paspoort of ID-kaart mee. Wilt u uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto alstublieft onleesbaar maken? Wij reageren binnen een maand na ontvangst van uw e-mail of brief.

Postadres Gerwin Toebes uitvaartverzorging

Gerwin Toebes uitvaartverzorging
Heilooërdijk 67
1814 LM ALKMAAR
info@gerwintoebes.nl

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u van mening dat uw rechten met betrekking tot uw privacy door ons zijn geschonden?
Dan heeft u het recht hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens,
Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG.

Hoe lang bewaart Gerwin Toebes uitvaartverzorging de betreffende gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor wij deze hebben verzameld of waarvoor wij ze verwerken. Wij zijn vanuit de wet verplicht om sommige gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren. De van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn gebruiken we dan als uitgangspunt.

Beveiliging

We nemen de beveiliging van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij de nodige beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies of beschadiging en/of kennisneming en inzage door onbevoegden.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De verkregen informatie wordt overgebracht naar Google en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees voor meer informatie het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze websites worden gebruikt, om rapporten over onze websites aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk hiertoe wordt verplicht of deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de informatie verkregen uit Google Analytics te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van Gerwin Toebes Uitvaartverzorging

Op de websites van Gerwin Toebes uitvaartverzorging treft u mogelijk een aantal links aan naar andere websites.
Gerwin Toebes Uitvaartverzorging kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Sociale netwerken

Op enkele van onze websites hebben we knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter, YouTube en Pinterest (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Wijzigingen

Gerwin Toebes uitvaartverzorging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiebeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of we wijzigingen hebben aangebracht. Als Gerwin Toebes uitvaartverzorging een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij dit kenbaar met een berichtgeving op onze websites.

Alkmaar, januari 2022